Финансов отчет за 2022 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ към 31.12.2022 г. на „Слънчев Бряг Холдинг“ АД

Индивидуален финансов отчет за 2022 година

Годишен финансов отчет за 2022 г.

 

 

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ към 31.12.2022 г. на „Слънчев Бряг Холдинг“ АД

Консолидиран финансов отчет за дейността за 2022 г.

Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г.

Към началото