Финансов отчет за 2023 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ към 31.12.2023 г. на „Слънчев Бряг Холдинг“ АД

Годишен финансов отчет за 2023 г.

 

 

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ към 31.12.2023 г. на „Слънчев Бряг Холдинг“ АД

Годишен финансов отчет за 2023 г.

 

 

Към началото